Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κτίζετε ναό με δικά σας έξοδα ή μαζεύετε χρήματα για την ανέγερση ναού, ή ότι συντελείτε με οποιονδήποτε τρόπο στην ανέγερση του, το όνειρο σημαίνει ότι ο θεός ευλογεί τα έργα σας και θα απολαμβά­νετε σε όλη σας τη ζωή πολλά αγαθά. Αν δείτε ότι απλώς μπαίνετε σε ναό για να τον δείτε, θα κά­νετε σπουδαίες αγαθοεργίες, μ’ αυτό δε τον τρόπο θα έχετε την εκτίμηση των άλλων. Αν δείτε ότι βρί­σκεστε σε ναό, δεν επιδεικνύετε όμως την απαι­τούμενη ευλάβεια, αντιθέτως μάλιστα μιλάτε και δεν ακούτε τα ιερά λόγια, να περιμένετε πολλή στενοχώρια επειδή θα δείτε τις επιχειρήσεις σας να καταρρέουν στην κυριολεξία, γιατί η πρόοδος που παρουσιάσατε στα επαγγελματικά ζητήματά σας έκανε αποδέκτη της κακίας των άλλων και της υποβόσκουσας ζηλοτυπίας.

Αν δείτε ότι κά­θεστε ή ότι κοιμάστε μέσα σε ναό, θα διαπράξετε έγκλημα για το οποίο αυστηρότατα θα τιμωρηθείτε από τη δικαιοσύνη, θα βασανιστείτε όμως και από τη συνείδησή σας. Αν δείτε τον εαυτό σας να μπαί­νει ως άρχων σε ναό στολισμένο και έτοιμο για λει­τουργία, ο κόσμος να σας αναμένει και να σας επευφημεί κατά την προσέλευσή σας, να αναμέ­νετε κληρονομιά, την οποία όμως θα πετύχετε μετά από μακρά και περιπετειώδη δίκη. Αν δείτε ναό καινούριο, όπου δεν υπάρχουν ακόμη εικόνες ή δεν έχουν ιερουργήσει ιερείς, κάποιος συγγενής ή φίλος σας θα πεθάνει. Αν δείτε επίσημη λει­τουργία να τελείται μέσα σε μεγαλοπρεπή ναό με πλήθος ιερέων, να γνωρίζετε ότι συμφορά και πε­ριπέτειες σας περιμένουν. Αν δείτε ότι μπαίνετε σε ναό και κλέβετε τα ιερά σκεύη, θα εμπλακείτε σε πολυέξοδη δίκη από την οποία θα βγείτε ζη­μιωμένος. Γυναίκα παντρεμένη αν δει ότι μπαί­νει σε ναό νύφη, καλό είναι να γνωρίζει ότι θα κιν­δυνέψει να χάσει τον άντρα της.