Το όνειρο είναι αρκετά καλό σημάδι αν δείτε ότι εσείς ή κάποιος γνωστός σας είναι ναυτικός να περιμένετε κάθε ευτυχία και ιδίως αν δείτε ναύτες στο κατάστρωμα. Αν όμως δείτε ναύτες στη ξηρά τότε προσέξτε πολύ τη συμπεριφορά του αγαπημένου σας προσώπου η υγεία σας θα είναι πολύ καλά ενώ στα εργασιακά σας όλα θα γίνουν όπως θέλετε εσείς. Αν δείτε στο όνειρό σας ότι είστε ναύ­της, πρέπει να προσέξετε, γιατί με το όνειρο αυτό έχετε ένα σημάδι ότι θα σας βρει μακρά ασθένεια, και πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας ώστε να την αποφύγετε.

Αν δείτε άλλον ως ναύτη, κάποιον που στην πραγματικότητα δεν είναι, θα υποστείτε τον κατατρεγμό των φίλων σας οι οποίοι έμαθαν τα μυ­στικά σας, και τώρα σας εκμεταλλεύονται γι’ αυτά∙ αν δείτε να μιλάτε με ναύτη, πρέπει να επιδεί ξετε καρτερία και υπομονή μέχρι τέλους, οπότε και θα νικήσετε. Αν γυναίκα βλέπει ότι μιλά σε ναύτη, αν μεν είναι παντρεμένη, θα αντιμετωπίσει διά­φορες οικογενειακές ατυχίες απέναντι στις οποίες πρέπει να αντιτάξει ηρωισμό και υπομονή· αν εί­ναι ανύπαντρη, θα παντρευτεί άνθρωπο που έχει διακριθεί για τον ηρωισμό και την ανδρεία. Αν γυ­ναίκα έγκυος δει όνειρο με ναύτη, θα γεννήσει ωραίο γιο, ο οποίος μάλιστα θα γίνει ναυτικός. Για τους ασθενείς, το όνειρο σημαίνει ότι καλός για­τρός ανέλαβε τη φροντίδα τους και θα τους θε­ραπεύσει. Στους ηλικιωμένους ανθρώπους το όνειρο προμηνύει ότι έχουν καλά και αφοσιωμένα σ’ αυτούς παιδιά.