Αν δείτε στο όνειρό σας ότι σας καταλαμβάνει ναυτία, θα υπο­φέρετε πολύ για λόγους που γνωρίζετε πολύ καλά. Αν αυτός που πάσχει από τη ναυτία είναι γυναίκα παντρεμένη, είδηση άσχημη θα λάβει για τον άντρα της· αν είναι ανύπαντρη, θα φτάσει στ’ αφτιά της για το μνηστήρα της κάτι που θα την ενο­χλήσει. Αν άλλος πάσχει από ναυτία και προ­σπαθείτε να τον βοηθήσετε, θα ακούσετε κακά για το πρόσωπο που φροντίζετε, αυτό το οποίο εσείς νομίζατε ότι είναι τέλειο.