Αν ένας απλός πολίτης, ή γυναίκα ή κόρη, δει στον ύπνο του ναύσταθμο, το όνειρο σημαίνει απλώς ότι θα δοκιμάσει οικονομικές δυ­σκολίες, εξαιτίας δε αυτών θα αρχίσει μεγάλη οικογενειακή γκρίνια και θα τον βρουν βάσανα∙ αν όμως αυτός που θα δει ναύσταθμο στο όνειρο του είναι βαθμοφόρος ή άνθρωπος που ασκεί εξουσία, σημαίνει ότι η χώρα της οποίας είναι πολίτης διατρέχει τον κίνδυνο να περιέλθει σε κατάσταση εμφύλιων σπαραγμών.