Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε αρχαιοελληνική μύτη, σημαίνει ότι θα απο­κτήσετε γρήγορα μεγάλα πλούτη εξαιτίας της φι­λοπονίας και της φιλεργίας σας. Αν δείτε ότι έχετε μύτη μεγαλύτερη της συνηθισμένης, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι θα διπλασιάσουν την περιου­σία τους με ενδιαφέρουσες επιχειρήσεις, για δε τις γυναίκες ότι είναι περισσότερο του δέοντος ζωηρές, κάτι που θα βλάψει την υπόληψή τους. Αν δείτε ότι δεν έχετε μύτη, σημαίνει ότι θα πέσετε θύμα ραδιουργιών και η θέση σας και η υπόληψή σας θα τεθούν εν αμφιβάλω∙ συγχρόνως, σημαί­νει ότι θα αντιμετωπίσετε διάφορα προβλήματα στην οικογένειά σας.

Αν κάποιος ασθενής δει ότι του λείπει η μύτη, είναι σημάδι ότι η ασθένειά του θα λάβει κακή τροπή, ίσως μάλιστα απειληθεί και η ζωή του. Αν δείτε ότι έχετε συνάχι, ή γενικά ότι πονάει η μύτη σας, το όνειρο είναι σημάδι ότι εχθροί σας θα επιδιώξουν να σας κάνουν κακό, και δε θα βρείτε φίλους να σας υπερασπιστούν. Αν το όνειρο αυτό το δει γυναίκα, θα εγκαταλειφθεί από το σύζυγο ή τον εραστή της. Διπλή μύτη προα­ναγγέλλει φοβερές σκηνές ζηλοτυπίας μεταξύ συ­ζύγων ή εραστών, κάποτε δε και διαζύγια. Μύτη που στάζει αίμα σημαίνει άγριο ξύλο λόγω απο­τυχίας ερωτικής. Μύτη μελανιασμένη προαναγ­γέλλει ασθένεια, όχι όμως σοβαρή.