Αν δείτε στον ύπνο σας αρώματα σε φιαλίδια ή σε άλλα μυροδοχεία, για μεν τους άντρες σημαίνει ότι επιδει­κνύουν αξιοκατάκριτη διαγωγή ή ότι ενδεχομέ­νως θα έχουν κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, για δε τις γυναίκες το όνειρο αυτό είναι σημάδι επαίνων για το κάλλος τους και την αξιέπαινη συμπεριφορά τους. Αν δείτε να αλείφεστε με μυρωδικά, θα δο­ξαστείτε και θα τιμηθείτε πολύ μεταξύ των συνα­δέλφων και των φίλων σας. Κόρη που βλέπει ότι αλείφεται με μυρωδικά θα ξεχάσει την πρώτη της αγάπη αν γυναίκα παντρεμένη δει κάτι τέτοιο, το όνειρο σημαίνει ότι ο σύζυγος της δεν της είναι πολύ πιστός. Αν δείτε ότι φίλος σας, που απου­σιάζει στα ξένα, σας προσφέρει μυρωδικά, θα έχετε καλές για το άτομο του ειδήσεις, κάτι που πε­ριμένατε πολύ καιρό.

Αν δείτε ότι πουλάτε ή προ­σφέρετε μυρωδικά σε άλλους, θα τους ευεργετή­σετε και θα φανείτε σ’ αυτούς πολυτρόπως χρήσιμος. Αν δείτε ότι φίλος σας ή γνωστός σας, ή και γυναίκες ακόμη, προσφέρουν στο άτομό σας ή πουλούν αρώματα, ή και σας αλείφουν μ’ αυτά, το όνειρο σημαίνει ότι γενικά εκτιμάστε και αγα­πιέστε απ’ αυτούς εξαιτίας της καλής συμπεριφο­ράς σας· αν φτιάχνετε μυρωδικά, σημαίνει ότι χά­νετε πολύτιμο καιρό σε παιδαριώδη πράγματα, και αργότερα θα το μετανιώσετε. Αν δείτε ότι χύνετε μυρωδικά στους δρόμους ή στο νεροχύτη του σπι­τιού σας, σημαίνει ότι μόλις απορρίψατε, λόγω της ανοησίας σας, σπουδαία βοήθεια και προστασία. Αν δείτε ότι ραίνετε με μυρωδικά νεκρό, αν μεν ο άνθρωπος αυτός έχει πεθάνει, θα σας έρθει κλη­ρονομιά ξαφνική αν όμως είναι ζωντανός, να τον περιποιηθείτε, διότι θα σας θυμηθεί όταν φτάσει η ώρα να πεθάνει. Αν ραίνετε νύφη με μυρωδικά, το όνειρο αυτό είναι σημάδι ότι θα γίνει ευτυχι­σμένη.