Αν δείτε στον ύπνο σας μυρμήγκια, αυτά τα εργατικά ζωύφια, σημαίνει ότι σας χα­ρακτηρίζει φιλεργία, η οποία θα ανταμειφθεί και θα σας κάνει πλούσιο και ανεξάρτητο οικονομικά. Αν δείτε ότι σκοτώνετε μυρμήγκι, θα χάσετε σπου­δαία ευκαιρία κέρδους· αν δείτε ότι τρώτε μυρ­μήγκι, το όνειρο σημαίνει ότι κοπιάζετε περισσό­τερο απ’ όσο πρέπει, και θα πάθετε κακό. Όνειρο με μυρμήγκια πολλά στο σπίτι σας σημαίνει ότι θα έχετε πολλά κέρδη.