Αν ονειρευτείτε μυλόπετρα, ση­μαίνει επιτυχία εμπορικών συναλλαγών και συ­ναφών δραστηριοτήτων, ιδίως για τους εμπόρους και τους βιομηχάνους, επιτυχία δε σε προσπάθειες ραδιουργιών και υπονόμευσης της τιμής και της υπόληψης για τις γυναίκες. Αν δείτε να τοποθε­τείτε μυλόπετρα ή να κάθεστε πάνω της, σημαί­νει σε κάθε περίπτωση ασφάλεια και επιτυχία εξα­σφαλισμένη. Για όσους προγραμματίζουν ταξίδι, το όνειρο σημαίνει ότι αυτό θα αποβεί πολύ ωφέ­λιμο για τα συμφέροντα τους. Την ίδια σημασία έχει και γι’ αυτούς που σχεδιάζουν γάμο, είτε αυ­τοί είναι άντρες είτε γυναίκες. Για τους στρατιω­τικούς, ενόψει μιας κρίσιμης περιόδου, η εμφάνιση της μυλόπετρας αποδεικνύει ότι το σχέδιο που έχουν καταστρώσει είναι άριστο και θα στεφθεί από μεγάλη επιτυχία.