Αν δείτε στο όνειρό σας μύγα, με οποιον­δήποτε τρόπο, σημαίνει ενοχλήσεις και φροντίδες, καθώς και εχθρούς μικρούς και αδύναμους, οι οποίοι δεν είναι μεν σε θέση να σας βλάψουν, εί­ναι εν τούτοις ικανοί να σας αφαιρούν την ησυ­χία και τη γαλήνη∙ επιπλέον, το όνειρο αυτό ση­μαίνει ότι έχετε φίλους απαιτητικούς και ανόητους, σας περιτριγυρίζουν δε γυναίκες οι οποίες σας δείχνουν φιλία μόνο και μόνο για να κατορθώνουν να πάρουν από σας ό,τι θέλουν. Αν δείτε ότι σκο­τώνετε μύγες ή τις καίτε, αντί το όνειρο σ’ αυτή την εκδοχή να σημαίνει απαλλαγή από όλα τα ανω­τέρω, υποδηλώνει ότι όλα όσα αναφέρονται πα­ραπάνω ισχύουν μετ’ επιτάσεως.