Αν δείτε ότι έχετε δυνατό μυαλό, επι­τυχία θα σημειώσετε στις επιχειρήσεις σας, εξαι­τίας της φρόνησής σας και της ευφυΐας σας. Αν, όμως, δείτε ότι το μυαλό σας πάσχει, ζημιές θα υποστείτε στις υποθέσεις σας λόγω της απρονοη­σίας σας, αφού μόλις την τελευταία στιγμή αντι­λαμβάνεστε τη σπουδαιότητα αυτών. Αν κάποια γυναίκα δει ότι πάσχει στο μυαλό, σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί ατύχημα στο σύζυγό της∙ αν κά­ποιος ηλικιωμένος δει ότι πάσχει το μυαλό του, ας προφυλαχθεί από τυχαία συμβάντα τα οποία τυ­χαίνει να τον απειλούν. Γενικά, οποιοσδήποτε δει όνειρο στο οποίο φέρεται να έχει υγιές ή άρρωστο μυαλό θα αντιμετωπίσει τις ίδιες συνθήκες, όπως αυτές έχουν ήδη περιγραφεί.