Αν δείτε απλώς στον ύπνο σας μούσμουλα χωρίς να τα αγγίζετε, ούτε να τα τρώτε, να έχετε υπόψη σας ότι οι εχθροί σας προσπαθούν να σας βλάψουν, δεν θα το κατορθώσουν όμως· αν τα καθαρίζετε, το όνειρο σημαίνει ότι εχθροί σάς διαβάλλουν, τελικά όμως δε θα κατορθώσουν να σας βλάψουν. Αν ονειρευτείτε ότι τα τρώτε, το όνειρο υποδηλώνει ότι έχετε ήδη πάθει σοβαρή βλάβη, γιατί δεν προφυλαχτήκατε ευθύς εξαρχής από ανθρώπους οι οποίοι σας πολεμούσαν με μί­σος.