Αν στο όνειρό σας δείτε ότι ακούτε μουσική, χαρά και ευθυμία θα συνοδεύει τη ζωή σας, πρόσκληση δε να παραστείτε σε γεύματα και διασκεδάσεις συχνά θα σας γίνεται. Αν δείτε ότι παίζετε μουσική, ενώ στην πραγματικότητα δε γνωρίζετε, για μεν τους άντρες το όνειρο αποτε­λεί προάγγελο πένθους για πρόσωπο συγγενικό, για δε τις γυναίκες στενοχώρια, λύπη μεγάλη και κακομεταχείριση εκ μέρους του συζύγου ή και κάποιου συγγενικού προσώπου. Αν δείτε ότι απο­τελείτε μέρος ορχήστρας, το όνειρο σημαίνει ότι θα βρείτε ανακούφιση από τα βάσανά σας, πα­ρηγοριά στις λύπες σας, γενικά βοήθεια στα οι­κονομικά σας.