Αν στον ύπνο σας δείτε μούρα, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε στενοχώριες, λύπες, πίκρες και δάκρυα. Αν δείτε τα μούρα στο δέντρο, χω­ρίς να τα αγγίζετε καθόλου, στενοχώρια θα σας καταλάβει, η οποία όμως δε θα έχει δυσάρεστα επακόλουθα∙ αντίθετα, μεγάλη θλίψη θα δοκιμά­σετε αν συμβεί να τα αγγίξετε, ή να τα αγορά­σετε, ή να τα πουλήσετε. Αν δείτε ότι τα τρώτε, θα χύσετε δάκρυα για το θάνατο κάποιου μακρι­νού συγγενή, φίλου αγαπητού ή παλιάς ερωμέ­νης. Μούρα ξινά αν δείτε, το όνειρο σημαίνει ότι θα λυπηθείτε για κάποια υπόθεση για την οποία όμως μετά θα καταλάβετε ότι, δεν έπρεπε να στε­νοχωρηθείτε διόλου. Αν το όνειρο το δει νεαρή γυ­ναίκα, σημαίνει ότι θα χύσει δάκρυα για αγάπη που έχει όμως λησμονηθεί ή για εγκατάλειψη που υπήρξε γι’ αυτήν εμπειρία επώδυνη και πικρή. Τα άσπρα μούρα προαναγγέλλουν προσωρινό χωρι­σμό, τα δε μαύρα μακροχρόνιο.