Όνειρο με το άρωμα του μόσχου ση­μαίνει προσωρινή ανάπαυση, επίδοση σε έργα κα­τώτερα του επιπέδου σας, υποσχέσεις οι οποίες δεν πρόκειται να εκτελεστούν, σχέσεις ανωφελείς, επιχειρήσεις άσκοπες και παιδαριώδεις. Αν κά­ποια γυναίκα ή και κόρη δει ότι κρατάει, ή χρη­σιμοποιεί μόσχο, ή ότι της τον χαρίζουν, λαμβά­νει υποσχέσεις για έρωτα αιώνιο ή για γάμο από κάποιον ο οποίος την κοροϊδεύει οικτρά∙ ας λάβει, λοιπόν, τα μέτρα της και ας δείξει ότι δεν εμπι­στεύεται τέτοιου είδους απατεώνες.