Αν δείτε σε όνειρο ότι στέκεστε μπρο­στά σε μωσαϊκό και το θαυμάζετε, η προσοχή και έκφραση του καλύτερου εαυτού σας διακρίνουν την εργασία σας και πλούσια κέρδη θα την επισφρα­γίσουν. Αντιθέτως, αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος κατασκευάζετε με οποιονδήποτε τρόπο μωσαϊκό, το όνειρο σημαίνει ότι είστε απρόσεκτος και μωρός, και ως εκ τούτου όλες σας οι επιχειρήσεις θα καταρρεύσουν αυτή η εκδοχή του ονείρου, αν πρό­κειται για γυναίκα, αποτελεί σημάδι ότι δεν πρό­κειται να ευοδωθεί ο γάμος που σχεδίαζε.