Αν δείτε ότι γίνεται μονομαχία στην οποία λαμβάνετε μέρος, στενοχώριες και δυ­σκολίες διάφορες σας περιμένουν, θα τις αντιμε­τωπίσετε όμως με γενναιότητα και αισιοδοξία. Αν αυτός που ονειρεύεται μονομαχία είναι πλούσιος, και επομένως δεν έχει φόβο να δοκιμαστεί οικο­νομικά, σημαίνει ότι κάποια κακή σκέψη τού ήρθε στο νου, από την οποία καλά θα κάνει να παραι­τηθεί όσο είναι καιρός.