Αν δείτε στον ύπνο σας απλώς μο­ναστήρι χωρίς να μπαίνετε μέσα, σημαίνει ότι θα ζήσετε τη μοναξιά και τη στέρηση φίλων, επομέ­νως δε στενοχώρια και πλήξη θα δοκιμάσετε. Αν δείτε ότι μπαίνετε στο μοναστήρι ως επισκέπτης, το όνειρο είναι κακό∙ σημαίνει εγκατάλειψη από τους ανθρώπους της οικογένειάς σας∙ αν δείτε πως μπαίνετε σε μοναστήρι να μονάσετε, για μεν τις γυ­ναίκες σημαίνει ότι η διαγωγή τους γενικά επαι­νείται και θαυμάζεται, για δε τους άντρες ότι πρέ­πει να φροντίσουν ώστε να μη συμβούν δυσάρεστα γι’ αυτούς πράγματα.