Αν δείτε στο όνειρό σας μόλυβδο, μεγάλες φιλονικίες θα έχετε με τους ανθρώπους του σπιτιού σας∙ αν είστε παντρεμένος, με τη σύζυγό σας∙ μόλυβδος στη φυσική του κατάσταση σημαίνει κέρδη, αργά μεν αλλά ασφαλή∙ κατερ­γασμένος σημαίνει επιμέλεια και καλή οργά­νωση∙ για τους ανύπαντρους σημαίνει γάμο και ευτυχία, η οποία θα συνοδεύεται από κόπο και πολύ σκληρή εργασία. Αν ο μόλυβδος είναι λιω­μένος, το όνειρο είναι καλό∙ σημαίνει έργα φι­λανθρωπίας, και γενικά αγάπη του κόσμου προς αυτόν που βλέπει το όνειρο, αλλά και αυτού που το βλέπει, η οποία μάλιστα καλύπτει όλων των άλλων.