Αν δείτε στον ύπνο σας μολόχα, είναι σημάδι ότι πρέπει να έχετε υπομονή προκειμέ­νου να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες που σας πνί­γουν. Αν δείτε πως την κόβετε, θα ακούσετε κα­λούς και παρηγορητικούς λόγους∙ αν τη μυρίζετε, ανέλπιστη είδηση θα λάβετε, η οποία και θα σας τονώσει στον αγώνα σας∙ αν δείτε να την τρώτε, σημαίνει ότι η κακή διαγωγή σας θα σας δημι­ουργήσει πολλά προβλήματα και θα σας φέρει αντιμέτωπους με βάσανα. Για τις νέες, το όνειρο μπορεί να σημαίνει ότι δεν πρέπει να βιάζονται για την αποκατάσταση τους, η οποία θα έλθει με την ώρα της∙ για τις παντρεμένες, αυτό το όνειρο συνιστά υπομονή.