Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε τη μητέρα σας εν ζωή, ενώ έχει πεθάνει, απροσδό­κητη βοήθεια και υποστήριξη θα λάβετε. Αν η μη­τέρα σας ζει, εσείς όμως στο όνειρο βλέπετε ότι την έχετε χάσει, κάτι θα χάσετε απ’ όσα νομίζετε ότι σας υποστηρίζουν. Αν δείτε τη μητέρα σας να σας επιπλήττει, κέρδη μεγάλα θα αποκτήσετε∙ αν δείτε να την επιπλήττετε εσείς, πολύ θα στενοχω­ρηθεί, και θα χρειαστεί να τη στηρίξετε. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι η μητέρα σας έχει πεθάνει, το όνειρο σημαίνει ότι θα ζήσει, και μάλιστα πολλά χρόνια. Αν δείτε ότι τη σκοτώσατε, θα είστε για την οικογένειά σας πρόξενος μεγάλου κακού, γι’ αυτό να προσέχετε. Αν δείτε σε όνειρο τη μητέρα σας να σας πληγώνει ή να σας σκοτώνει, ασθέ­νεια μικρή σάς περιμένει∙ αν, πάλι, δείτε τη μητέρα σας, η οποία μένει μακριά, να βρίσκεται δίπλα σας, απροσδόκητο καλό σάς περιμένει∙ ίσως να κερ­δίσετε λαχείο.