Κόκκινο μισοφόρι αν ονειρευτείτε πως φοράτε, σύντομα να περιμένετε σπουδαία προστασία από ισχυρούς φίλους, οι οποίοι θα σας προφυλάξουν από κινδύνους και περιπέτειες∙ αν δείτε ότι φτιάχνετε μισοφόρι, εξαντλείτε τη δύναμη σας και την καλοσύνη σας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πρόκειται να αισθανθούν ευγνωμοσύνη, ούτε θα σας χρωστούν χάρη. Αν δείτε σε όνειρο να απλώνετε μισοφόρια, ή να κάνετε κάτι άλλο με αυτά, το όνειρο σημαίνει πως αφήνετε και περνούν ευκαιρίες ευνοϊκές, οι οποίες δεν πρόκειται να ξα­νάρθουν αν δείτε πως ξεσκίζετε μισοφόρι, βλά­πτετε τα συμφέροντά σας∙ αν το μισοφούστανο που ξεσκίζετε είναι ξένο, το όνειρο σημαίνει ότι βλά­πτετε άδικα άλλους.