Αν δείτε ότι έχετε λεπτούς και ωραίους μηρούς, σημαίνει ότι θα αποκτήσετε πολλά παι­διά και παράλληλα μεγάλη κτηματική περιουσία, συγχρόνως δε θα κάνετε ευχάριστο ταξίδι το οποίο θα σας αφήσει ωραία ανάμνηση. Αν δείτε ότι οι μηροί σας είναι παχύτεροι του φυσικού, σημαί­νει ότι θα γνωρίσετε μεγάλη ανύψωση σε τιμές και δόξες, επιτυχία δε θα έχετε στα έργα σας. Όσον αφορά τις παντρεμένες γυναίκες, το όνειρο ση­μαίνει αγάπη και ευχαρίστηση που θα λάβουν από τα παιδιά τους∙ για κάποια που είναι ανύπαντρη, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα κάνει σπουδαίο γάμο με σύζυγο ο οποίος πολύ θα την αγαπά.

Αν δείτε ωραίο και λευκό μηρό γυναίκας, το όνειρο είναι καλό∙ σημαίνει ότι θα απολαύσετε ευχαρί­στηση και ηδονή, συναισθήματα που θα σας χα­ρίσουν οικείοι και φίλοι με τη στάση τους∙ αν, όμως, δείτε ότι οι δικοί σας μηροί ή οι μηροί κά­ποιου άλλου πάσχουν, σημαίνει ότι θα δοκιμά­σετε λύπες και στενοχώριες, γιατί θα γνωρίσετε την αποστροφή των συγγενών σας∙ αν, μάλιστα, οι μηροί είναι και καθημαγμένοι, σημαίνει ότι θα ζήσετε και θάνατο συγγενών. Για τις παντρεμέ­νες γυναίκες το όνειρο σημαίνει απώλεια συζύγων ή παιδιών για τις ανύπαντρες, ότι θα παντρευτούν σε ξένο τόπο∙ ίσως, μάλιστα, πέσουν σε χέρια κα­κότροπου ανθρώπου.