Όνειρο με το έντομο μηλολόνθη αποτελεί προμήνυμα δυσάρεστο. Αν δείτε μηλολόνθες να έρχονται σαν σύννεφο κατευθυνόμενες προς το σπίτι σας, να περιμένετε ότι θα σας βρει συμφορά οικογενειακή, εξαιτίας της κακής δια­γωγής ενός από τους δύο συζύγους. Αν δείτε στον ύπνο σας πως έχετε σκοτώσει μηλολόνθη, το όνειρο σημαίνει ότι κάποιο μεγάλο κίνδυνο δια­φύγατε∙ αν όμως απλώς την έχετε πιάσει, να γνω­ρίζετε πως πολλοί σάς επιβουλεύονται, γι’ αυτό να λάβετε τα μέτρα σας. Άνθρωπος που είδε στον ύπνο του ότι κατέτρωγε μηλολόνθες θα προ­σβληθεί από ασθένεια, όχι όμως σοβαρή∙ όμως, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα θα του δημιουργή­σει ένα πέσιμο, γιατί θα του στοιχίσει ακριβά στην υγεία του.