Αν δείτε όνειρο με μηλιά που έχει καρ­πούς και φύλλα, είναι καλό∙ σημαίνει πολλές απο­λαύσεις και πραγματοποίηση όλων των ελπίδων σας. Αν η μηλιά έχει μόνο άνθη, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε στενοχώρια και λύπες. Αν δείτε ότι βρίσκεστε πάνω σε μηλιά, θα λάβετε προαγωγή και θα τύχετε αναγνώρισης και τιμών, ίσως δε κάνετε συγγένεια και γάμο με πρόσωπο από με­γάλο και σημαντικό σπίτι.

Αν, ενώ είστε πάνω στο δέντρο, σπάσει το κλωνάρι και πέσετε, ση­μαίνει ότι θα υποβιβαστείτε από το αξίωμά σας, θα έχετε δε ως εκ τούτου απώλειες και υλικές, όπως θα είναι η αμοιβή σας, αλλά και ηθικής τά­ξης, όπως είναι η μη αναγνώριση της αξίας σας από τους γύρω∙ η περιουσία σας δε, την οποία συγκεντρώσατε με κόπο, θα χαθεί∙ πιθανώς να στερηθείτε και τη φιλία κάποιου ο οποίος σας αγαπά και σας προστατεύει. Αν δείτε ότι πέφτουν οι καρποί της μηλιάς και τους μαζεύετε, γέρος συγ­γενής σας θα πεθάνει και θα τον κληρονομήσετε, υπάρχει όμως φόβος να ξοδευτεί η κληρονομιά άδικα. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι κόψατε μηλιά, έχετε χάσει υπόθεση από την οποία θα μπορού­σατε να βγάλετε κέρδος∙ για τους ασθενείς, αυτή η εκδοχή του ονείρου σημαίνει ότι θα πάθουν κακό αν εξακολουθούν να μην ακολουθούν τις συμ­βουλές των γιατρών τους. Αν δείτε σε όνειρο ότι κλαδεύετε μηλιά, να περιμένετε να αποτύχετε σε κάποια υπόθεση που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.