Ένα τέτοιο όνειρο σημαίνει απλώς ότι οι εχθροί σας, βλέποντας τις προόδους που κάνετε, σας συκοφαντούν για να αμαυρώσουν τη φήμη σας, δε θα το κατορθώσουν όμως, παρά τις προ­σπάθειες τους, αιτία δε αυτής της αποτυχίας τους είναι η καλοσύνη σας. Για τις γυναίκες, το όνειρο σημαίνει κοινωνική δικαίωση.