Αν δείτε στο όνειρό σας ότι έχετε ψηλό και ωραίο μέτωπο, είναι σημάδι ότι διαθέτετε ευ­στροφία πνεύματος και είστε προορισμένος να λάμψετε με την ευφυΐα σας στον κόσμο· συγχρό­νως, ένα τέτοιο όνειρο σημαίνει ότι έχετε μεγάλο θάρρος και διαθέτετε γενναιότητα∙ αυτό, αν το όνειρο το δει άντρας· αν είστε γυναίκα σημαίνει ότι είστε φρόνιμη και πολύ αγαπητή σε όλους. Μέ­τωπο ισχνό ή πληγωμένο σημαίνει κινδύνους που προκύπτουν από υλικές ζημιές και καταστροφές, όπως τρόμο ξαφνικό, ο οποίος μπορεί να έχει φο­βερά αποτελέσματα∙ ακόμη, σημαίνει ότι οι συ­νεργάτες σας, και γενικά οι δικοί σας άνθρωποι, σας αντιμετωπίζουν με καχυποψία.

Μέτωπο χα­μηλό, που μοιάζει με το μέτωπο ζώου σημαίνει μεγάλες ζημιές επίσης∙ αποτελεί όμως προμήνυμα κέρδους γι’ αυτούς που διαχειρίζονται ξένα χρή­ματα, ταμίες, τοκογλύφους κ.λπ. Μέτωπο γυναίκας λευκό και φωτεινό αντανακλά καλά αισθήματα και σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό χαίρει μεγάλης εκτί­μησης μεταξύ των ανθρώπων. Αν δείτε σε όνειρο ότι κάποιος σας φιλά στο μέτωπο, θα έχετε μία δυ­σάρεστη συνάντηση, θα κατακλυστείτε δε από τύ­ψεις συνειδήσεως στη θέα προσώπου το οποίο έχει υποφέρει εξαιτίας σας.