Αν δείτε στον ύπνο σας ότι μετανοεί­τε για κάποιο καλό που έχετε κάνει, θα δοκιμά­σετε την αχαριστία του κόσμου, είναι δε σίγουρο ότι θα ορκιστείτε να μη φανείτε ποτέ στο μέλλον χρήσιμος σε κανέναν. Αν μετανοείτε για κάτι κακό που κάνατε, η μετριοφροσύνη και η καλοσύνη σας θα ανταμειφθούν, θα είστε ευτυχής και θα σας αγαπούν όλοι. Αν δείτε ότι κάνετε μετάνοιες στην εκκλησία, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαί­νει ότι η υποκρισία τους πολύ θα τους βλάψει και άφευκτη καταστροφή τους περιμένει∙ για τις γυ­ναίκες σημαίνει ότι θα τυραννηθούν για πολύ ακόμη. Αν δείτε άλλον να κάνει μετάνοιες, αν μεν αυτός είναι άντρας, πρέπει να προφυλαχτείτε, για να μην πάθετε κακό από μια πιθανή συνεργασία, ή από τη φιλία του· αν είναι γυναίκα, καλό είναι να αποφύγετε κάθε σχέση μαζί της, γιατί μεγάλη κατακραυγή σάς περιμένει.