Αν περιμένετε τον Μεσσία και αυτός σας παρουσιάζεται ιλαρός και σας προσβλέπει με γλυκύτητα, για τους άνδρες το όνειρο σημαί­νει καρτερία και επιμονή για ευτυχή έκβαση κάθε υπόθεσης∙ για τις γυναίκες, παρηγοριά στα ατυ­χήματά τους. Αν δείτε ότι ο Μεσσίας εκτείνει επάνω σας τα χέρια, θα έχετε την ευλογία του θεού για την καλή σας διαγωγή, γενικά δε το έλεος και η θεία χάρη θα επισκεφθεί το σπίτι σας. Αν δείτε σε όνειρο ότι απλώς ακούτε τη φωνή του Μεσ­σία, σημαίνει ότι τα πολλά σας αμαρτήματα έχουν εξοργίσει το θεό, ο οποίος ζητά εξιλέωση∙ γι’ αυτό, καλό είναι να προσπαθήσετε να εξιλεωθείτε∙ αν δείτε εικόνα του Μεσσία, να περιμένετε καλές ειδήσεις, καλή έκβαση των υποθέσεων σας και καλό γάμο οι άγαμοι∙

Γενικά, το όνειρο σημαίνει ελπίδα και χαρά έχει δε αισιόδοξα μηνύματα. Αν δείτε στον ύπνο σας να συζητάτε με κάποιον άλλο περί της ελεύσεως του Μεσσία, το όνειρό σας επι­σημαίνει ότι πρέπει να καλλιεργήσετε περισσό­τερο τα θρησκευτικά σας αισθήματα για να φέρετε εις πέρας το δύσκολο αγώνα της ζωής. Αν προ­σεύχεστε στον Μεσσία χωρίς να τον βλέπετε, θα επέλθει ανάρρωση σε ασθενή που έχετε στο σπίτι σας. Αν ο Μεσσίας παρουσιάζεται στον ύπνο σας οργισμένος και αγριωπός, λόγω της κακής δια­γωγής σας, το όνειρο προμηνύει συμφορές και ατυχήματα. Αν δείτε σε όνειρο ότι πετάτε προς τον Μεσσία, τιμές και αξιώματα θα λάβετε. Γυναίκα που λέει ότι περιμένει τον Μεσσία, και τον βλέ­πει κατά πρόσωπο, θα αξιωθεί να λάβει την ευ­λογία του αυτή και η οικογένεια της. Αν τον Μεσ­σία τον δει σε όνειρο ασθενής, θα σηκωθεί από το κρεβάτι του. Για τους γέροντες, το όνειρο αυτό ση­μαίνει ανώδυνο και ήσυχο θάνατο ανάμεσα σε όλους τους αγαπημένους.