Αν δείτε όνειρο με μενεξέδες, αν τους βλέπετε απλώς και τους θαυμάζετε, σημαί­νει ότι ο κόσμος σάς φθονεί για την ομορφιά του προσώπου που σας συμπαθεί. Αν δείτε πως καλ­λιεργείτε μενεξέδες σε γλάστρα, σημαίνει ότι το αίσθημα το οποίο τρέφετε στην καρδιά σας είναι βαθύτατα ριζωμένο. Αν δείτε να τους κάνετε αν­θοδέσμη, θα ακούσετε επαίνους και κολακείες για την ομορφιά σας∙ αν δείτε στο όνειρο ότι προσφέρετε την ανθοδέσμη με τους μενεξέδες σε κά­ποιον, το όνειρο αποτελεί σημάδι ότι τρυφερό αί­σθημα θα σας συνδέσει με το πρόσωπο αυτό. Αν σας προσφέρουν μενεξέδες, θα έχετε προτάσεις γάμου, αν είστε ανύπαντρος∙ για τους παντρεμέ­νους, αυτή η εκδοχή του ονείρου σημαίνει καλή ζωή και τρυφερότητα εκ μέρους της συζύγου. Για τους ασθενείς, όνειρο με μενεξέδες είναι ελπίδα υγείας και ανάρρωσης∙ για τους κατάδικους, ελ­πίδα χάριτος και απαλλαγής από τη φυλακή∙ για τους γέροντες, το όνειρο αυτό είναι η ελπίδα ότι θα έχουν μακρά και ευτυχισμένη ζωή.