Αν δείτε στον ύπνο σας ότι ακούτε μελόδραμα έξω από το θέατρο, το όνειρο είναι κακό προμήνυμα· προαναγγέλλει πάσης φύσεως ζη­μιές, στενοχώριες και στερήσεις. Αν δείτε ότι παρακολουθείτε μελόδραμα, ασθένεια σας απειλεί∙ κατ’ άλλους, όμως, το όνειρο σημαίνει αισιόδοξη αντιμετώπιση των πραγμάτων και βελτίωση των υποθέσεών σας. Αν δείτε ότι είστε στο θέατρο και παρακολουθείτε παράσταση μελοδράματος, αυτό είναι σημάδι ότι σας απατούν, εν γνώσει σας, αυτοί που σας περιστοιχίζουν, και καλό είναι να λάβετε τα μέτρα σας, ώστε να μη γίνετε παίγνιο τους. Κόρη που βλέπει στο όνειρο της ότι πηγαί­νει με το σύντροφο της να παρακολουθήσει με­λόδραμα θα τον χάσει, εξαιτίας του κακού και δύστροπου χαρακτήρα της. Αν τραγουδάτε εσείς, έχετε ένα σημάδι της αγάπης που θα εισπράξετε από την κοινωνία για την προσωπική σας αξία και της εκτίμησης που θα απολαύσετε από τους συμπολίτες σας∙ για άλλους, αυτό το όνειρο σημαί­νει αξιώματα και τιμές. Αν δείτε ότι η σύζυγος -ή η μητέρα ή η αδελφή σας- τραγουδάει, το πρό­σωπο αυτό που βλέπετε ότι συμμετέχει στην πα­ράσταση θα σας εξευτελίσει, κάτι που θα σας στοι­χίσει πολύ, γιατί θα σας εκθέσει κοινωνικά.