Το όνειρο τούτο εξηγείται με διάφο­ρους τρόπους, ανάλογα με τη θέση αυτού που το βλέπει. Και αν μεν αυτός είναι γεωργός ή κτημα­τίας ή μελισσουργός ή κάποιος που με οποιονδή­ποτε τρόπο φροντίζει ζώα, προαναγγέλλονται κέρδη και αφθονία αγαθών αν αυτός που το βλέ­πει είναι πλούσιος ή ανώτατος πολιτικός, προα­ναγγέλλονται μεγάλες ατυχίες και αναποδιές. Αν δείτε ότι σας χτυπά μέλισσα με το κεντρί της, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει κακή έκβαση των υποθέσεων τους, για δε τις γυναίκες επικίν­δυνο έρωτα με δυσάρεστες συνέπειες. Αν σας πε­ριτριγυρίζει μέλισσα με βόμβο, να περιμένετε να δείτε φίλο ή γνωστό σας που ζει σε άλλον τόπο∙ αν δείτε ότι κατορθώνετε να αιχμαλωτίσετε μέ­λισσα, το όνειρο αποτελεί προμήνυμα κερδών για τους άντρες, πολλών δε επαίνων και ευτυχίας για τις γυναίκες.

Αν δείτε ότι σκοτώνετε μέλισσα, να είστε σίγουροι πως θα επέλθει μεγάλη κατα­στροφή, αν δεν αλλάξετε έγκαιρα τη στάση σας απέναντι σε ορισμένα θέματα∙ αυτή η εκδοχή του ονείρου για τις γυναίκες σημαίνει αγαμία και διά­φορα άλλα ατυχήματα, εφόσον δε φροντίσουν να αλλάξουν συμπεριφορά. Αν δείτε μέλι χυμένο πα­ντού στο σπίτι σας, το όνειρο είναι καλό και ση­μαίνει πρόοδο επαγγελματική, επιτυχίες και αξιώματα για τους άντρες, ομορφιά δε και κάλλος, κα­θώς και γάμο για τις γυναίκες. Αν οι μέλισσες πε­τούν, και είναι τόσο πολλές ώστε να σκιάζουν τον ήλιο, σημαίνει ότι θα σας προταθεί εργασία πολύ κοπιαστική, η οποία θα σας απασχολεί νυχθημερόν για τις γυναίκες, το όνειρο τούτο σημαίνει γάμο με άνθρωπο ο οποίος θα τις υποχρεώσει να εργάζονται επίπονα.