Αν δείτε στον ύπνο σας ότι μαζεύετε το μέλι από την κηρήθρα, θα λάβετε ευχάριστη επι­στολή· αν δείτε ότι το τρώτε, θα μάθετε ευχάρι­στα νέα που θα αφορούν το αποτέλεσμα των ενερ­γειών σας, γενικά δε θα αναφέρονται στην καλή έκβαση των επιχειρήσεών σας· αν, όμως, άλλος τρώει μπροστά σας, το όνειρο αυτό αποτελεί ση­μάδι ότι θα σας έλθουν δυσάρεστες και ενοχλη­τικές ειδήσεις οι οποίες για πολύ θα σας απασχολήσουν και θα σας πικράνουν.