Αν δείτε ότι κυριεύεστε από με­λαγχολία χωρίς αιτία, για μεν τους άντρες το όνειρο σημαίνει μεγάλες ζημιές και απώλειες στον οικονομικό τομέα, γενικά δε συμφορές και δεινά, για δε τις γυναίκες ηθικά ατοπήματα. Κόρη που βλέπει ότι μελαγχολεί από κάποια αιτία θα πέ­σει, ή ήδη έπεσε, στα δίχτυα ατυχούς έρωτα, κάτι που θα την κάνει δυστυχισμένη. Αν κατάδικος δει στο όνειρό του ότι είναι βυθισμένος σε μελαγχο­λία, ας περιμένει ότι θα βγει γρήγορα από τη φυ­λακή, όπως γρήγορα θα αναρρώσει και ο ασθε­νής που βλέπει αυτό το όνειρο. Για τους γέροντες είναι προμήνυμα ότι θα έχουν ένα πρόσθετο δείγμα της αχαριστίας των παιδιών τους.