Αν κάτι φυσικά μικρό το δείτε μεγάλο, ή μεγαλύτερο απ’ ό,τι συνήθως είναι, σημαίνει ότι τα σχέδια που κάνετε θα αποτύχουν, και θα υπο­φέρετε. Αν εσείς ο ίδιος φαίνεστε μεγαλύτερος απ’ ό,τι είστε, το όνειρο είναι καλό: σημαίνει ότι θα προοδεύσετε και θα γίνετε ζηλευτός μεταξύ των ομοίων σας. Κόρη που βλέπει ότι είναι μεγάλη θα κάνει καλό γάμο και θα εκτιμηθεί πολύ από την κοινωνία.