Αν στον ύπνο σας δείτε γνωστή σας μαμμή και της μιλάτε, το όνειρο για μεν τους ανύπαντρους σημαίνει γάμο, για τους πα¬ντρεμένους όμως γεννητούρια. Αν στον ύπνο σας δείτε να παρουσιάζεται ενώπιόν σας γυναίκα και να σας λέει ότι είναι μαία, θα λάβετε καλά νέα για τον τοκετό γνωστής σας γυναίκας. Αν κάποιος άντρας σάς μιλάει για θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες μαίας, θα πληροφορηθείτε το γάμο φίλου σας, ένα νέο που θα σας ευχαριστή¬σει πολύ. Γυναίκα που βλέπει ότι είναι ή γίνεται μαμμή θα αποκτήσει πολλά και υγιή παιδιά, για τα οποία θα τη θαυμάζει και θα τη ζηλεύει ο κόσμος. Αν σε όνειρο δείτε μαίες πολλές μαζί να περιμέ¬νετε γέννηση διδύμων.