Όπως κι αν το δείτε, το όνειρο αυτό ση­μαίνει πάντοτε λύπη και στενοχώρια, αποτυχίες, πίκρες, βάσανα, κατατρεγμούς. Αν είστε εσείς ο ίδιος μαύρος, σημαίνει πένθος για το θάνατο αγα­πητού συγγενή· το όνειρο αυτό κάποτε σημαίνει αρρώστια αυτού του ίδιου και το βλέπει. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε γυναίκα μαύρη, σημαί­νει ότι επαγγελματικά φτάσατε στα πρόθυρα της καταστροφής, καθώς και η υγεία σας, εξαιτίας της κακής διατροφής. Αν δείτε ότι φοράτε μαύρο φόρεμα, το όνειρο αποτελεί σημάδι ότι θα λάβετε κακές ειδήσεις και θα λυπηθείτε πολύ· για όσους ταξιδεύουν, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα συ­ναντήσουν επικίνδυνη τρικυμία. Αν δείτε στον ύπνο σας μαύρα σύννεφα, σημαίνει ότι θα λάβετε δυσάρεστη επιστολή· ακόμη, σημαίνει και απαι­τήσεις δανειστών και στενοχώριες ηθικής τάξης· για τις νεαρές γυναίκες σημαίνει και μομφές. Μαύρο νερό αν δείτε να πίνετε, σημαίνει ότι θα έχετε αποτυχία στις γυναίκες. Μαύρος ουρανός χωρίς σύννεφα σημαίνει κακό και άτυχο μέλλον για τους νέους και τις νεαρές, κακό δε κυρίως για τους γέροντες και τους ασθενείς, καθώς και για τις χήρες και τους χήρους.