Τα μάτια σε όνειρο σημαίνουν πάντοτε τρυφερότητα, αγάπη, έρωτα και  θερμή και πιστή φιλία. Μάτια ωραία και ζωηρά σημαίνουν μεγάλη και απίστευτη επιτυχία στις εργασίες σας, επίσης δε ευόδωση ερώτων και, γε­νικά, θερμά και συμπαθή αισθήματα. Μάτια που δεν τα βλέπουμε να είναι καλά, ή ακόμη μάτια πονεμένα αν δείτε σε όνειρο, σημαίνει ότι θα εμ­φανιστούν δυσκολίες στην εργασία σας, θα αντι­μετωπίσετε κάποια ασθένεια των παιδιών σας, συγχρόνως όμως θα υπάρξουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχουν προσβληθεί τα μάτια σας, το όνειρο αυτό σημαίνει ότι θα σας πλήξει ασθένεια δική σας, ή των παι­διών σας, ή άλλων στενών συγγενών σας, ακόμη όμως σημαίνει και εγκατάλειψη εκ μέρους φίλων, οι οποίοι εν τω μεταξύ πρόλαβαν και σας εκμε­ταλλεύτηκαν. Εκείνος ο οποίος βλέπει το όνειρο τούτο ενώ βρίσκεται σε ταξίδι, ας γνωρίζει ότι δε θα κατορθώσει να επιστρέψει στην πατρίδα του· θα πεθάνει σε ξένη γη· αν, πάλι, δείτε αυτό το όνειρο ενώ έχετε χάσει κάποιο αντικείμενο, εί­ναι σημάδι ότι δε θα κατορθώσετε ποτέ να βρείτε το χαμένο. Για τους κατάδικους, πάντως, σημαί­νει γρήγορη απελευθέρωση. Για όσους ετοιμάζο­νται για γάμο, το όνειρο αυτό σημαίνει ευτυχία.

Αν δείτε στον ύπνο σας ότι έχετε πρόβλημα με τα μάτια σας, να περιμένετε ότι θα σας συμβεί κάποιο κακό· αν το πρόβλημα είναι μόνο στο ένα σας μάτι, το κακό που θα σας συμβεί δε θα είναι τόσο σο­βαρό όσο αν πρόκειται και για τα δύο. Αν δείτε ότι κάποιου άλλου γνωστού σας ή συγγενή τα μά­τια έχουν υποστεί ζημιά και δε βλέπει, το όνειρο σημαίνει ότι θα σας συμβεί κακό για το οποίο θα ευθύνεστε και εσείς ο ίδιος· αν δείτε ότι εσείς βγά­ζετε το μάτι ανθρώπου, θα γίνετε αιτία της κατα­στροφής εκείνου. Αν δείτε ότι βγάζετε το μάτι γυ­ναίκας, το όνειρο είναι κακό για τους ερωτευμέ­νους, γιατί σημαίνει τέλεια αποτυχία του έρωτα τους, και κατατρεγμό εναντίον της γυναίκας η οποία τους ενέπνευσε τον έρωτα. Αν δείτε ότι νε­αρή γυναίκα, και μάλιστα κόρη, σας βγάζει τα μάτια, θα σας βρει, εξαιτίας αυτής, μεγάλη συμ­φορά και θα καταστραφείτε.

Αν δείτε ότι κρα­τάτε τα μάτια σας μισοκλεισμένα, το όνειρο ση­μαίνει ότι θα κάνετε κακό για το οποίο θα μετα­νιώσετε όταν πλέον θα είναι αργά, και δε θα μπο­ρείτε να επανορθώσετε, συγχρόνως όμως θα δια­τρέξετε σπουδαίο κίνδυνο να χάσετε την περιου­σία σας, αν είστε άντρας, και να διαπομπευτείτε, αν είστε γυναίκα. Αν δείτε ότι αλληθωρίζετε εσείς, ή κάποιος άλλος γνωστός σας, ατυχία σάς παρα­κολουθεί στα έργα σας, την οποία όμως θα ξεπε­ράσετε αν επιμείνετε όσο πρέπει. Αν δείτε ότι έχετε πολλά μάτια, κινδυνεύετε από ασθένεια των οφθαλμών το ίδιο κι αν δείτε ότι φοράτε γυαλιά. Αν δείτε ότι έχετε μάτια ζώου, για μεν τους άντρες το όνειρο αυτό σημαίνει ότι έχουν τα αισθήματα εκείνου του ζώου του οποίου βλέπουν ότι έχουν και τα μάτια∙ αν γυναίκα δει το όνειρο αυτό, ση­μαίνει ότι η διαγωγή της είναι άξια μομφής.