Αν δείτε στον ύπνο σας κάποιον να είναι μαθητής, το όνειρο είναι σημάδι κακίας και πονηρίας, αυτών δε θα υπάρξετε ίσως θύμα. Αν εσείς ο ίδιος δείτε ότι είστε μαθητής, το όνειρο ση­μαίνει ότι όλοι οι κόποι που έχετε καταβάλει για κάποια υπόθεσή σας πήγαν χαμένοι. Αν δείτε μα­θητή να σας μιλάει, ανοησία θα ακούσετε∙ αν γυ­ναίκα ή κόρη βλέπει ότι μαθητεύει, σημαίνει ότι παιδιαρίζει πολύ, κάτι που σύντομα θα πληρώσει. Μαθητές συγκεντρωμένοι πολλοί μαζί υπο­δηλώνουν αταξία, επιπροσθέτως δε ανόητη συ­μπεριφορά γύρω από κάποιο σοβαρό ζήτημα.