Αν δείτε στον ύπνο σας ότι είστε κα­θηγητής  ενώ πραγματικά δεν είστε- και δίνετε μαθήματα, το όνειρο σημαίνει ότι θα πάθετε κάτι δυσάρεστο εξαιτίας της αλαζονείας και της πε­ρηφάνιάς σας αν το πρόσωπο που βλέπει το όνειρο είναι γυναίκα, το πάθημα θα είναι εξαι­ρετικά δυσάρεστο. Αν, όμως, είστε όντως δάσκα­λος και ονειρευτείτε πως δίνετε μάθημα, το όνειρο σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη και θα απολαμβά­νετε την υπόληψη του κόσμου. Αν δείτε ότι παίρ­νετε μάθημα από άντρα, ηθική αναγνώριση σας περιμένει∙ αν το μάθημα σας το δίνει γυναίκα, για τον ερωτά σας, ο οποίος δεν είναι κατακριτέος εφόσον κινείται στα πλαίσια του κοινωνικά απο­δεκτού, θα εισπράξετε άδικη κατακραυγή.