Αν δείτε ότι κά­ποιος άνθρωπος καταδικάζεται σε μαστίγωση από τις αρχές, σημαίνει ότι αυτός θα υποστεί μεγάλο ηθικό εξευτελισμό, το ίδιο δε θα συμβεί και σ’ εσάς, αν εσείς δείτε ότι μαστιγώνεστε. Αν δείτε να μαστιγώνεται γυναίκα, το όνειρο είναι κακό και σημαίνει ότι η υπόληψη της κινδυνεύει, θα εκτε­θεί δε∙ ίσως μάλιστα να έχει ήδη εκτεθεί∙ στην κα­τακραυγή του κόσμου άδικα. Αν μαστιγώνετε άν­θρωπο, σημαίνει ότι αυτός θα προκαλέσει μεγάλη καταστροφή με κάποια απάτη της οποίας θα σας κάνει κοινωνό. Ακόμη, αυτό το όνειρο σημαίνει καθυστέρηση στην επίλυση των υποθέσεών σας και αναβολή έργων τα οποία νομίζατε ολοκλη­ρωμένα. Αν δείτε στον ύπνο σας ότι μαστιγώνετε ζώο, το όνειρο σημαίνει ότι θα υποστείτε τη σκλη­ρότητα εκ μέρους ανθρώπων στων οποίων τα χέ­ρια θα σας ρίξει η τύχη.

Βλέπε και Κνούτο