Το όνειρο αυτό, σε κάθε του εκδοχή, σημαί­νει ότι κάτι κακό μελετάται, ακόμη δε ότι οι πρω­ταγωνιστές του σχεδιασμού προσπαθούν να εμπλέ­ξουν και αυτόν που βλέπει το όνειρο∙ ας προσέξει, λοιπόν, αυτός να αποφύγει την εμπλοκή, για να μην πάθει κάποιο κακό.