Το όνειρο αυτό είναι ευχάριστο, μολονότι δυσάρεστες ήταν οι σημασίες τις οποίες του έδιναν έως τώρα άλλοι ονειροκρίτες. Αν, λοι­πόν, δείτε απλώς μαρούλια, σημαίνει ότι θα ακού­σετε επαίνους και θα αποζημιωθείτε για πικρούς λόγους τους οποίους ακούσατε στο παρελθόν και σας λύπησαν αν δείτε να τρώτε μαρούλια, για μεν τους άντρες σημαίνει μεγάλη ηθικής φύσης αμοιβή που θα τους κάνει περήφανους και ευτυ­χείς· για τις γυναίκες σημαίνει επαίνους, θαυμα­σμό για τα κάλλη τους, εκτίμηση εκ μέρους των συγγενών και της κοινωνίας, χαρά και ευτυχία. Κόρη ανύπαντρη που βλέπει ότι τρώει μαρούλια, εκτός από όλες τις πιο πάνω εξηγήσεις θα έχει και ενδιαφέρουσα ερωτική πρόταση.