Δεν είναι καλό σημάδι το μάρμαρο στο όνειρο. Αν ονειρευτείτε λευκό μάρμαρο θα έχετε κάποιες επιτυχίες αλλά παρόλα αυτά δε θα χαρείτε. Αν δείτε σπασμένο μάρμαρο να προσέχετε τη συμπεριφορά σας διαφορετικά μπορεί κάποιοι να σας εναντιωθούν. Στην υγεία σας αν δείτε μαύρο μάρμαρο να περιμένετε δυσάρεστες εξελίξεις και νέα. Το ίδιο θα συμβεί και αν δείτε ότι γράφετε ή σκαλίζετε μάρμαρο. Το ορυχείο μαρμάρου αλλά και το χρωματιστό μάρμαρο σημαίνον κέρδη και επιτυχίες στην εργασία σας. Δε θα είναι όμως αρκετά για να σας ευχαριστήσουν. Το ίδιο θα συμβεί και αν δείτε αντικείμενα από μάρμαρο. Με όποιον τρόπο κι αν τα δείτε, τα μάρμαρα σημαίνουν ψυχρότητα μεταξύ φίλων, εραστών ή μελών οικογένειας. Αν κατεργάζεστε μάρμαρο, σημαίνει ότι ακουσίως έχετε γίνει αι­τία να ψυχρανθούν καλοί και παλιοί φίλοι, και καλό είναι να προσπαθήσετε να διορθώσετε το λά­θος σας. Αν γράφετε πάνω σε μάρμαρο, σημαί­νει ότι θα πληροφορηθείτε την απώλεια ή τον τρα­γικό θάνατο παλιού σας φίλου, κάτι που θα σας κάνει απαρηγόρητο.