Είναι καλό και ελπιδοφόρο όνειρο. Αν δείτε πως κοιτάτε ή αγγίζετε μαργαριτάρια, να περιμένετε ευχάριστα γεγονότα. Το ίδιο θα συμβεί και αν φοράτε. Αν όμως δείτε ότι τα φοράει  άλλος, τον ζηλεύετε και για αυτό πρέπει να βελτιώσετε τη συμπεριφορά σας. Αν σας προσφέρουν μαργαριτάρια, θα ευτυχήσετε αλλά αν σκορπιστούν προσέξτε πολύ. Αν τα δείτε μέσα στη θάλασσα, να περιμένετε πολύ μεγάλη χαρά. Στην υγεία σας αυτό το όνειρο δεν προμηνύει κάτι κακό για την υγεία σας. Στην εργασία σας αν κοιτάτε ή φοράτε μαργαριτάρια στο όνειρο σας να περιμένετε οικονομική ευχέρεια.