Είναι κακό σημάδι στα όνειρα. Αν δείτε πως κρατάτε μια ανθοδέσμη από μαργαρίτες, να περιμένετε στεναχώριες και αποτυχίες. Αν δείτε ότι κόβετε μαργαρίτες, θα στεναχωρηθείτε πολύ. Αν δείτε πως μαδάτε μαργαρίτα δύσκολα θα πετύχετε το στόχο σας. Αν σας δίνουν μαργαρίτες θα σας εγκαταλείψει κάποιο πρόσωπο για το οποίο ενδιαφέρεστε πολύ. Στην υγεία σας μόνο αν δείτε μαργαρίτες σε αγρό, θα είναι καλή η υγεία σας. Στην εργασία σας αν δείτε μαργαρίτες, να προσέξετε πολύ τις επαγγελματικές κινήσεις σας. Αν δείτε όνειρο με μαργαρίτες, ση­μαίνει μελαγχολία και λύπη. Αν δείτε να τις κό­βετε, μια είδηση θα σας πικράνει∙ ακόμη, θα κλά­ψετε για φιλία που λησμονήθηκε ή για παραγνω­ρισμένο έρωτα. Αν δείτε ότι προσφέρετε μαργα­ρίτα σε κόρη, το όνειρο σημαίνει ότι η νέα αυτή σας αγαπά, ενώ εσείς επιδείξατε απέναντι της ανάρμοστη συμπεριφορά, τώρα δε που έχετε με­τανοήσει είναι αργά. Ανθοδέσμη από μαργαρί­τες σημαίνει πικρούς λόγους ή επιστολή που πε­ριέχει δυσάρεστη είδηση για τους ερωτευμένους· αποξηραμένες μαργαρίτες υποδηλώνουν συγκι­νητική ανάμνηση παλιού έρωτα. Αν είστε γυναίκα μόνη και δείτε ότι μαδάτε μαργαρίτες, σημαίνει ότι θα έχετε επιτυχία ερωτική.