Αν ονειρευτείτε μάντρα μικρή και στενή, σημαίνει ότι θα έχετε κέρδη, όχι όμως με­γάλα και άκοπα, αλλά μικρά, τα οποία θα απο­κτήσετε με πολλούς κόπους. Αν αυτό το όνειρο το δει νέα, σημαίνει γάμο με άνθρωπο που μο­χθεί για να κερδίσει λίγα. Γυναίκα έγγαμη που βλέπει το όνειρο αυτό ας περιμένει να δοκιμα­στεί ο σύζυγος της από μεγάλες στενοχώριες. Μά­ντρα πλατιά και μεγάλη σημαίνει ακριβώς το αντί­θετο: κέρδη μεγάλα και χωρίς κόπο, βελτίωση των συνθηκών ζωής, γάμο με άνθρωπο πλούσιο και ισχυρό για τις ανύπαντρες νέες, ζωή δε άνετη, χωρίς προβλήματα και στενοχώριες για τις πα­ντρεμένες γυναίκες. Μάντρες πολλές μαζί αν δείτε στον ύπνο σας σημαίνουν πολλαπλασιασμό των αγαθών αυτών.