Το όνειρο σημαίνει ό,τι και ο Μάγος. Αγυρτεία, απάτη και γενικά κοροϊδία.