Αν δείτε ότι έχετε καινούριο και στέ­ρεο μάνταλο στην πόρτα του σπιτιού σας, σημαί­νει ότι σας κλέβουν και δεν το πήρατε ακόμη εί­δηση∙ αν δείτε ότι τοποθετείτε μάνταλο, σημαίνει ότι θα σας εκμυστηρευτούν κάτι, το οποίο εσείς -κακώς- θα ανακοινώσετε σε ανθρώπους που σκο­πεύουν να το εκμεταλλευτούν. Μάνταλο σπασμένο και άχρηστο σημαίνει ότι ατυχώς επιλέγετε τα πρό­σωπα στα οποία εμπιστεύεστε τις υποθέσεις σας, και ιδίως τους ανθρώπους των οποίων τις συμ­βουλές ακολουθείτε. Αν δείτε ότι παραπονιέστε για την κλοπή του μάνταλου του σπιτιού σας, σημαί­νει ότι έχετε να κάνετε με κακούς και διεφθαρ­μένους ανθρώπους οι οποίοι πολύ θα σας βλάψουν.