Αν δείτε ότι εσείς ο ίδιος έχετε κατα­ληφθεί από μανία και παραφέρεστε μπροστά στον κόσμο, αν μεν η τρέλα σας είναι ήσυχη και με­λαγχολική σημαίνει μακροζωία, προστασία ισχυ­ρών φίλων, αγάπη και υπόληψη από όλο τον κό­σμο∙ αν η τρέλα σας είναι παράφορα και γίνεστε επικίνδυνος, το όνειρο σημαίνει υγεία για τους ασθενείς, για δε τους υγιείς ενθάρρυνση στις τολ­μηρές κινήσεις που έχουν κατά νου∙ για τις γυ­ναίκες αυτή η εκδοχή του ονείρου σημαίνει γέν­νηση αγοριού που θα γίνει άντρας διάσημος. Αν κάποια κοπέλα δει στον ύπνο της ότι παραφρό­νησε και μαίνεται, θα παντρευτεί πλούσιο και ευ­υπόληπτο σύζυγο, ο οποίος όμως θα διακινδυνεύ­σει την περιουσία του παίρνοντας ρίσκο. Αν δείτε άλλον να έχει καταληφθεί από μανία, αν μεν ο μαι­νόμενος είναι άντρας, σημαίνει ότι θα έχετε πολλά κέρδη από τις επιχειρήσεις σας∙ αν είναι γυναίκα, θα τη συμπαθήσετε, και εκείνη θα ανταποκριθεί στο αίσθημά σας.