Αν απλώς το δείτε, θα συναντήσετε μεγάλη ατυχία και θα υποστείτε βάσανα και κατατρεγμούς τη στιγμή ακριβώς που νομίζατε ότι εξα­σφαλίζατε την επιτυχία. Για τους ανύπαντρους, ση­μαίνει ότι θα αποτύχει ενδεχομένως ο γάμος τον οποίο νόμιζαν βέβαιο και ασφαλή. Για τους γέ­ροντες, το όνειρο σημαίνει ότι δεν πρέπει να στη­ρίζουν τις ελπίδες των γηρατειών τους στα παι­διά τους, ενώ για τους ασθενείς αποτελεί προάγγελμα ότι η ασθένεια τους θα τους απασχολήσει επί πολύ ακόμη. Αν εσείς ο ίδιος γυρίζετε το μαγγάνι, σημαίνει ότι θα έχετε μεγάλη επιτυχία στις προσπάθειές σας, αλλά κατόπιν υπεράνθρωπων κόπων και μόχθων τους οποίους θα χρειαστεί να καταβάλετε. Για τις γυναίκες σημαίνει ήσυχη ζωή και τρυφερότητα εκ μέρους των συζύγων τους, αλλά στερήσεις και εξαιρετικά επίπονη εργασία.